top of page

ניהול כעסים

הרבה ילדים, מתבגרים ומבוגרים יש קשיים עם כעסים לא מווסתים, עם כעס המתפרץ על הקרובים לנו, על בני משפחה, חברים וחברים לעבודה. לעיתים, אופן ביטוי הכעסים מייצר נזק לאדם עצמו, לקשריו עם הסובבים בבית, בביה"ס ובעבודה. בשלב הזה טיפול ולימוד דרכים יעילות יותר לביטוי הכעסים יהיה נחוץ.

 

מה עושים בטיפול קוגניטיבי התנהגותי לניהול כעסים? קודם כל לומדים לזהות את דפוסי הכעס, מתי הוא מגיע?

איך מבטאים אותו, את סימני הגוף הכי מוקדמים לפני ההתפרצות.

בשלב הבא, אחרי שלמדנו לזהות את הסימנים המוקדמים, נוכל ללמוד להתרחק מעט ממקור המצוקה כדי להרגע - זהו שלב לא פשוט.

כשנלמד להרגיע את עצמינו עד השלב בו נוכל לחשוב בצורה יעילה, נברר מהן הדרכים הכי יעילות כדי לפתור את הבעיה שעוררה את הכעס.  כאן לעיתים אנו משפרים דרכי תקשורת, מבררים מה בקונפליקט היה קשור אלינו ומה לאדם האחר, אילו עוד צורות התמודדות אפשריות ויתאימו לסיטואציה.

ולבסוף, נהיה מוכנים לתרגל מצבים אשר היוו בעייה עבורינו בעבר, קודם בטיפול ואחרכך במציאות, נתקדם ממצבים אשר עוררו בעבר דרגות כעס נמוכות לגבוהות יותר.

bottom of page