top of page

פיתוח מיומנויות חברתיות בשילוב כלבים

הקבוצה מיועדת לגילאי בית ספר יסודי ותפתח לשתי קבוצות גיל.

קבוצה אחת לגילאי א'-ג' וקבוצה שנייה לגילאי ד'-ו'.

הקבוצות יתקיימו בימי שלישי במרכז שי-רני, בכפר יונה.
בקבוצה הילדים ירכשו כלים אשר ישפרו את המיומנויות החברתיות שלהם איך להצטרף לקבוצה,

עם מי אני רוצה לשחק, איך מסכימים יחד ושומרים על חוקי המשחק.

על ידי עבודה משותפת עם כלבים, הילדים יתרגלו ויתנסו בסיטואציות שונות תוך מתן כלים לוויסות רגשי.
 

bottom of page