top of page

טיפול קוגניטיבי - התנהגותי עם ילדים

ילדים ומתבגרים רבים סובלים מבעיות רגשיות כגון: הפרעות חרדה לסוגיהן, דיכאון, הפרעות קשב וריכוז, קשיים בוויסות הרגשי ובעיות התנהגות וכד'.  טיפול קוגניטיבי התנהגותי נמצא כיעיל בטיפול בהפרעות אלו ואחרות גם אצל ילדים ומתבגרים.

התיאוריה הקוגניטיבית התנהגותית מתבססת על ההבנה כי האירועים הנחווים על ידי האדם אינם קובעים איך ירגיש ויגיב אותו אדם אלא  תהליכי הפרשנות והחשיבה המאפיינים את אותו האדם.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי כשמו כן הוא, מתייחס לתהליכי החשיבה (קוגניציה) של הילד והמתבגר ולדרכי ההתנהגות וההתמודדות אותן סיגל במהלך חייו. בחלק הקוגניטיבי בטיפול  נכיר ונזהה את דרכי החשיבה המאפיינים את הילד והמסבירים לו את האירועים שהוא חווה. נלמד אותו להשתמש בדרכי חשיבה הממתנות את החשיבה השלילית, כאלו שיהיו יעילות יותר ויאפשרו לו התמודדות טובה עם המציאות שסביבו.

שינוי בדפוסי החשיבה יעזרו לו לסגל לעצמו דרכי התנהגות ותגובה יעילות יותר.

חלק נוסף בטיפול יתייחס לדפוסי ההתנהגות של הילד. 

אנו נזהה את דרכי ההתנהגות וההתמודדות הבלתי יעילות של הילד ונבחן יחד את המטרה וההשפעות שלהן על חייו.  האם דרכי התנהגות אלו הנן יעילות עבורו או אולי משמרות את המצב השלילי הקיים?  יחד נחפש כיצד ניתן לשנות דרכי התנהגות אלו לשיפור תחושת היכולת והמצב הרגשי של הילד. 

טיפול קוגניטיבי התנהגותי בילדים מתייחס במהלך הטיפול לגיל ולשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד ומתאים את השפה, המשחקים ושלבי הטיפול לשלב זה.  תהליך הטיפול עם ילדים משלב עבודה משחקית מסוגים שונים בהתאם לצורך הטיפולי, השלב ההתפתחותי של הילד והעדפותיו. הטיפול בילד יעשה על ידי משחק, יצירה, סיפור, משחקי תפקידים ועוד מגוון משחקים יצירתיים אשר מסייעים לילד להבין וללמוד אודות דפוסי חשיבה יעילים ולא יעילים ודפוסי התנהגות. גם לימוד המיומנויות השונות נעשה בצורה 'משחקית' על מנת לעודד את הילד להתאמן בהן.

במרכז שי-רני אנו מאמינים בשילוב ההורה בטיפול ובקידום הילד. לכן אנו מעודדים את ההורים להיות נוכחים ולקחת חלק בפגישות הטיפוליות על מנת שיכירו את הכלים בהם אנחנו משתמשים ויוכלו לסייע לילדיהם לעשות את השינוי. במקביל לכך אנו משלבים מפגשי הדרכת הורים בטיפול על מנת לקדם ולחזק את התהליך הטיפולי בילדכם.  

bottom of page